Medieval tile patterns
Medieval tile patterns by Martin Crampin
Medieval tile patterns by Martin Crampin

Mae darn newydd o waith arbennig gan Martin Crampin wedi cael ei arddangos ar draws yr holl eglwysi sy’n cymryd rhan yng Nghelf ar y Llwybr Ffydd 2019, yn Sir Benfro. Roedd set o un ar bymtheg o ‘deiliau’ cael ei dosbarthu ar draws yr eglwysi a’r eglwys gadeiriol. O’u gosod gyda’i gilydd roedden nhw’n creu dyluniad sy’n seiliedig yn agos ar un o’r patrymau teiliau o’r palmant canoloesol yn seintwar eglwys gadeiriol.

Roedd y darn cyfan yn cael ei ddangos ynghyd â mwy o waith newydd mewn arddangosfa yn Oriel y Clwystrau, Eglwys Gadeiriol Tyddewi, 22 Hydref – 4 Tachwedd 2019.

Celf ar y Llwybr Ffydd

14 Mehefin i 31 Gorffennaf 2019: Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Solfa, Llanhywel, Llanrhian, Mathry, Llanwnda, Llanychaer, Casnewydd-bach, Castell Gwalchmai

Datganiad i’r wasg yr Esgobaeth


A special new piece of work by Martin Crampin was exhibited across all of the churches taking part in the 2019 Art on the Faith Trail in Pembrokeshire. A set of sixteen ‘tiles’ was distributed across the churches and St Davids Cathedral. When placed together, they made up a design based closely upon one of the tile patterns from the medieval pavement in the presbytery of the cathedral.

The whole piece was shown together with more new work at an exhibition in the Cloister Gallery, St Davids Cathedral, 22 October – 4 November 2019.

Art on the Faith Trail

14 June to 31 July 2019: St Davids Cathedral, Solva, Llanhywel, Llanrhian, Mathry, Llanwnda, Llanychaer, Little Newcastle, Walwyn’s Castle


Medieval tile patterns by Martin Crampin
Teiliau Tyddewi Mehefin
Medieval tile patterns by Martin Crampin
Teiliau Tyddewi Rhagfyr

Prif wefan / Main website

Celf ar y Llwybr Fydd / Art on the Faith Trail